Només fa un parell de mesos que es va presentar a Espanya el model Smartflower per càrrega de vehícle elèctric. Smartflower és el primer Seguidor solar tot en un que a més de produir energia, carrega e-cotxes i  e-bicicletes. T’expliquem com funciona.

La idea que hi ha sota smartflower POP-e és la generació d’energia solar neta i la promoció de la mobilitat lliure d’emissions contaminants. Combina un singular sistema fotovoltaic tot en un, amb una estació de recàrrega d’alt rendiment per a cotxes elèctrics i per a bicicletes elèctriques. Amb els seus 18 m² de panells solars en forma de ventall, smartflower POP-e genera una mitjana de 5.200 KWh/any, el que suposa un 40% més d’energia que la produïda per un sistema tradicional sobre teulada.

Com funciona? L’energia produïda en el model POP-e és injectada directament a la xarxa elèctrica interna que dóna servei a les estacions de recàrrega. D’aquest manera, tota l’energia produïda durant les hores de sol és estalvi directe que es reflecteix en la factura mensual. En el moment que es carrega un correu vehicle, la xarxa és la que lliura l’energia necessària i fa la càrrega semirràpida gràcies al seu connector Tipus 2 de càrrega mennekes incorporat en el POP-e. Eficient en producció i en lliurament ràpid de l’energia per a la e-mobilitat.

Sistemes de càrrega de cotxe elèctric

Hi ha 4 maneres de càrrega de cotxe elèctric:

Mode 1. Sistema directe. Mitjançant un endoll convencional, no específic per a càrrega de cotxe elèctric. La tensió és de 230V i la càrrega és lenta.

Mode 2. A diferència del sistema 1, el connector és exclusiu per a càrrega mitjançant un cable amb proteccions incorporades. També és de càrrega lenta (8 h aprox). Tant la manera 1 com dos la càrrega és de 16A i 230V, amb un lliurament de 3,7Kw.

Mode 3. Aquest sistema ja és especial i amb un dispositiu especial per a càrrega de cotxe elèctric mitjançant connector SAE J1772 o IEC62196. La càrrega és de 32Ah i 230V en AC, amb un lliurament de 7,3Kw. Disposa de proteccions, cronotemporizadores, leds i un connector com pot ser tipus mennekes de 5 pins. (El incorporat en Smartflower). El temps de càrrega és semirràpida, d’aproximadament 4 hores.

Mode 4. O sistema de càrrega ràpida, és el conegut com electrolineres en ser indicat per ubicacions públiques. Funciona amb energia en corrent continu i amb instal·lacions amb una potència superior a 50kW. El temps mitjà de càrrega amb aquest manera és de 15 minuts.

Smartflower davant una central de càrrega.

L’original disseny de POP-i actua com la perfecta ‘targeta de visita verda’ en instal·lacions d’administracions públiques i empreses amb visió de futur. Smartflower POP-e representa un innovador concepte de servei al ciutadà, a clients i empleats, una visible i inqüestionable mostra que en aquest lloc el concepte de sostenibilitat s’ha posat en pràctica. A més, davant d’una central de càrrega, Smartflower produeix energia verda que és consumida directament, i s’estableix un “balanç” intern entre l’energia injectada i la carregada pel vehicle elèctric.

Ajudes a estacions de Càrrega de cotxe elèctric

El Pla MOVEA ofereix un ajut de fins a 2000 euros per la instal·lació d’un sistema de càrrega semirápida. Com el POP-e ja ho porta integrat no cal fer cap tipus d’instal·lació addicional i pot revertir en el cost final de l’equip. Actualment a Catalunya ( juliol 2016) hiha instal·lats 60 equips de semirràpida i es vol arribar a la xifra dels 400 abans del 2020 (Pla PIRVEC).

Dades tècniques de l’equip:

Potència nominal del sistema fotovoltaic: 2.310 wp

Potència de sortida: Fins 22Kw Sistema semirràpido

Temps de càrrega total: Màxim 4 h.

Mode i Tipus de càrrega: Mode 3 / Tipus 2 segons IEC 62.196

Pes: 770 Kg

Dimensions: Diàmetre de 5 metres.

Alçada 4,7m

Requisits d’instal·lació: Base de formigó o perns de 1,6m (4 unitats) cablejat i proteccions elèctriques.

L’equip ha d’estar interconnectat amb un subministrament tarifa 2.1 o superior.